top of page

STRESS BEHANDLING

Slip fri af den onde cirkel - og få håbet tilbage

Hvis du har stress eller været tæt på et menneske med stress, så ved du, at det kan være en skræmmende oplevelse. Du kan føle dig fanget i en ond cirkel, hvor du let kommer til at bruge al din tid og energi på at få det godt igen - og måske har du oplevelsen af, at det du gør ikke virker? 

Hvis du har det sådan, kan det være rart at få hjælp til at se, hvad der skaber din stress og hvad du kan gøre for at få det godt igen.

HVAD ER ÅRSAGEN TIL STRESS?

Stress opstår, når du bliver fanget ind i dine tanker og bruger meget tid på at gå og tænke over det, som stresser dig: Hvordan skal jeg nå det hele? Hvad vil de andre ikke tænke, hvis jeg siger fra? Får jeg nogensinde et job? Hvad hvis jeg aldrig får det bedre?

Kan du genkende oplevelsen af, at du i forsøget på at tænke dig bedre får du flere tanker om stress eller de ting, som du ikke har styr på?  Det kan være, at du analyserer for at finde løsninger. Bekymrer dig om fremtiden. Planlægger for at få overblik. Tænker scenarier igennem for at være forberedt eller holder øje med kroppen for at vide, om du er på rette vej. 

Men stress kommer ikke fra ting eller situationer. Den kommer fra stressede tanker, og du kan mærke dine stressede tanker som fysiske fornemmelser i kroppen. De kan i sig selv let give anledning til nye tanker og bekymrer. 

I vores forsøg på at få det bedre kommer vi ofte til at skabe flere stressede tanker. På den måde risikerer vi at vedligeholde vores oplevelse af stress. Det kan føles som en ond spiral.  

BEHANDLING AF STRESS - HVAD KAN DU GØRE?

Dit sind er selvregulerende. Det betyder, at dine tanker og følelser er flygtige. De kommer og går. De kan være stærke og voldsomme, men hvis du lader dem være, så vil de helt af sig selv falde til ro og ebbe ud igen.   

Sådan er det også med stress. Hvis du ikke holder den ved lige med din tænkning og bestræbelser på at få den til at gå væk.  

 

I det øjeblik du begynder at forstå, hvordan det er dine tanker, der skaber din følelse af stress, vil du begynde at kunne se på din stress på en ny måde. Det er ikke situationen, dine arbejdsopgaver, børnene eller fremtiden, der giver dig stress. Det er altid dine tanker i nuet. Og de vil falde til ro, hvis du ikke giver dem opmærksomhed. Det samme vil gælde dine fysiske symptomer.  

Mange af de strategier, som du lige nu tror er løsningen, er i virkeligheden med til at vedligeholde din oplevelse af stress, fordi de skaber flere tanker om stressen.

Det er noget af det, som vi skal snakke om, hvis du ønsker samtaler med mig. Vi skal se på, hvad der skaber din stress, så du kan gøre mindre af det.

HVAD HVIS JEG HAR FLERE TING END JEG KAN NÅ? 

Det kan jo være helt reelt, at du har flere arbejdsopgaver end det er muligt at nå. Mit budskab er ikke, at du bare skal fortsætte og blive ved. 

Hvis din situation er uoverskuelig og uden en oplagt løsning, så har du brug for at få nye tanker om og ideer til, hvad du kan gøre - og de nye ideer kommer sjældent ved, at du tænker de samme tanker igen og igen. 

Min erfaring er, at når vores sind sætter farten ned, så kan vi igen se verden fra et mere klart og roligt sted - og så er det også lettere at få øje på nye løsninger. 

DU ER LIGE SOM ALLE OS ANDRE DESIGNET TIL AT FINDE RO OG GLÆDE

Stress - Anne Stærk Dickenson.jpg

FÅ ET NYT FORHOLD TIL DIN STRESS

 

Det er let at blive fanget i en ond spiral, når det gælder stress. Vi har simpelthen misforstået, hvordan sindet fungerer, og derfor kommer vi let til at skabe stress i forsøget på at få det godt. 

 

Har du lyst til at få en ny forståelse af stress, så du igen kan få det godt? 

Så kan et gruppeforløb omkring De Tre Principper være lige noget for dig: 

Du kan mærke dine stressede tanker som fysiske fornemmelser i kroppen. Det er normalt, men kan opleves skræmmende og ubehageligt. De vil falde til ro igen.

De 3 principper - Anne Stærk Dickenson.j

GRUPPEFORLØB OM DE TRE PRINCIPPER

 

Jeg har afholdt rigtig mange gruppeforløb de sidste år - og en ting går igen: Deltagerne er altid positivt overraskede og meget glade for at de netop valgte gruppe.

I forløbet har vi fokus på, hvordan vi let kan komme til at bruge vores tænkning på en uhensigtsmæssig måde, så vi skaber og vedligeholder følelsen af stress. En bedre forståelse for dette vil hjælpe dig til at få mere ro og glæde i hverdagen og dit arbejdsliv.

Vi er vant til at tænke, at det er ting eller situationer, som giver os stress. Men det vil altid være vores tanker om situationen, der skaber den stressede følelse i kroppen.

bottom of page