top of page

FORSKNING

Biofeedback er en videnskablig baseret metode

 

I biofeedback er fokus på det, der kaldes Heart Rate Variability (HRV). HRV er et mål for den naturlige variation, der er imellem dine hjerteslag. Sammenhængen mellem HRV og vores fysiske og psykiske trivsel er et område, der har fået meget fokus forskningsmæssigt. HRV omtales som en af de vigtigste biomarkører for vores fremtidige fysiske og psykiske trivsel. 

HeartMath Instituttet i Californien er en af de førende organisationer indenfor området, og deres metode er baseret på mere end 20 års forskning. Forskningen bag deres teknikker og metode er publiceret i journaler som "The American Journal of Cardiology", "Global Advances in Health and Medicine", "Stress Medicine" and "the Journal of the American College of Cardiology". Men der findes også andre aktører indenfor biofeedback og hjerterytme. Organisationen EliteHRV er en af dem. 

Jeg er certificeret fra HeartMath Instituttet, og tager derfor udgangspunkt i deres forskning og kliniske praksis i mit arbejde, men jeg er også inspirereret af det bredere felt. 

Formålet med denne side er at formidle noget af den forskning, som der er lavet indenfor området

Hjertelogo_2021.jpg

HRV OG ØGET MENTAL PRÆSTATION

(BESLUTNINGSTAGNING)

 

Et studie publiseret i "International Journal of Psychophysiology" i maj 2019 viser, at 2 minutters fokuseret vejrtrækning er nok til at øge den mentale præstationsevne målt på en multible choice test. 

Eksperimentgruppen brugte 2 minutter på at påvirke deres hjerterytme (HRV) med deres vejrtrækning, mens kontrolgruppen skulle slappe af i de to minutter. Resultatet viste, at eksperimentgruppen efterfølgende klarede sig bedre på til en mutiple choice test end kontrolgruppen. Det sås også, at kontrolgruppen rapporterede om øget stress under opgaven, hvilket ikke var tilfældet for eksperimentgruppen.

NORSK PHD UNDERSØGER BIOFEEDBACK I FORHOLD TIL BØRN

 

Charlotte Fiskum har forsvaret sin PhD i maj 2019 omkring brugen af biofeedback i forhold til børn og psykiske vanskeligheder.

Det beskrives, hvordan forbindelsen mellem hjertet og hjernen (via f.eks. vagusnerven) er vigtig for adaptiv selvregulering, og at mindre fleksibel vagusregulering kan føre til nedsat psykisk trivsel. Resultaterne er foreløbige, men de peger på, at HRV kan bruges som et mål på en sådan dysregulering, idet lavere hjerteratevariabilitet ser ud til at være knyttet til mere psykopatologi og dårligere selvregulering.

HRV OG ØGET MENTAL KOGNITIV FLEKSIBILITET

 

Et studie publiceret i "Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience" i april 2018 viste, at der var sammenhæng mellem de 90 deltageres HRV i hviletilstand og deres evne til at skifte kognitivt mellem opgaver. Individer med højere HRV havde mindre kognitive omkostninger ved at skifte fokus, hvilket er udtryk for højere kognitiv fleksibilitet.

HRV OG ØGET KOGNITIV PRÆSTATION

(MÅLT PÅ REAKTIONSTID)

 

HeartMath Institute har lavet et studie med 30 forsøgsdeltagere. Resultaterne indikerer, at en selv-aktiveret kohærent tilstand kan have signifikant betydning for dit kognitive præstation. 

To grupper skulle udføre en auditiv opgave i 10 min, hvor de hurtigst muligt skulle reagere, når de hører en afvigende lyd. Derefter lavede eksperimentgruppen en øvelse hvor de kom i en kohærent tilstand, mens kontrolgruppen slappede af. De to grupper udførte igen den auditive diskriminationsopgave. Resultatet viste en signifikant forbedring i reaktionstid for eksperimentgruppen, mens der ikke er forskel i reaktionstid for kontrolgruppen. 
 

Studiet er beskrevet i Science of the Heart vol1. Der er nu kommet en Science of the Heart vol. 2, som beskriver en masse forskellige studier omkring emnet.

GRUPPER MED BIOFEEDBACK I NORGE TIL PERSONER, DER ER SYGEMELDT

 

I Norge har en gruppe psykologer siden 2012 tilbudt gruppebehandling til personer der var sygemeldt fra arbejde eller i risiko for at blive det. Gruppetilbuddet var baseret på træning af biofeedback. Du kan læse om erfaringer i Tidsskrift for Norsk psykologforening.

HRV OG ØGET FØLELSESMÆSSIG REGULERING (REDUKTION I ANGST OG STRESS)

En meta-analyse af effekten af HRV biofeedback på stress og angst blev publiceret i 2017 i "Psychological Medicine". Forskerne fra Boston University konkluderede, at træning i biofeedback og HRV ser ud til at være associeret med en stor reduktion i selvoplevet stress og angst.

Ro i kroppen - Anne Stærk Dickenson.jpg
bottom of page