top of page

PRIVATSLIV- OG COOKIEPOLITIK

PRIVATLIV

Behandling af dine oplysninger

Jeg er i forbindelse med psykologisk behandling af dig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg som dataansvarlig i den forbindelse behandler dine data.

Typer af oplysninger

Jeg indsamler og behandler forskellige typer af personoplysninger om dig i det omfang, det er relevant for at sikre dig den bedst mulige behandling. Det kan være oplysninger som navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, personnummer, køn, familierelationer, sociale eller arbejdsrelationer, uddannelse, helbredsoplysninger eller lign.

Hvis du tilmelder dig mit nyhedsbrev vil det være dit fornavn og din mailadresse, som jeg har adgang til. Din mailadresse vil i nogle tilfælde blive brugt til at målrette annoncer til dig på andre platforme såsom Facebook eller Instagram.

Formål

Jeg behandler dine personoplysninger til forskellige formål:

 • Behandling

 • Afregnings- og faktureringsformål

 • Nyhedsbreve og andre markedsføringsmæssige tiltag (kun hvis du har tilmeldt dig mit nyhedsbrev)

 • Evt. udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

 • Evt. kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse

 • Overholdelse af mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

  • Dokumentationspligt

  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger 

  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed, samt indhentning og videregivelse af personoplysninger

Det er frivilligt, at du giver mig dine personoplysningerne. Du er ikke forpligtet til det, men konsekvensen hvis du ikke ønsker at dele dine personoplysningerne med mig vil kunne være, at jeg ikke kan varetage de ønskede ydelser, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

Hvis jeg har behov for at indhente data om dig fra andre, fx. en myndighed eller samarbejdspartner, vil jeg oplyse dig om dette. Jeg vil også oplyse dig om formålet med indhentningen af data. I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger kunne blive videregivet og delt med andre efter dit samtykke. Det kan fx. kan oplysningerne som videregives til andre sunhedspersoner, hvis det har betydning for dit behandlingsforløb. Efter sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine henbredsmæssige forhold og andre følsomme forhold. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven være tilfælde, hvor jeg er forpligtet til at bryde tavshedspligten. Læs evt. mere om dette i sundhedslovens kapitel 9.

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af Juli 2016

 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Samtykke

Jeg indhenter din samtykke inden jeg behandler dine persondata, med mindre jeg har et lovligt grundlag for at indhente dem. Jeg oplyser dig om et sådant grundlag og om min legitime interesse i at behandle dine persondata.

 

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine databehandlere er p.t.

 • Terapeutbooking

 • Dinero

 • Wix

Opbevaring og slettepolitik

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, og retten til at få ændret ukorrekte oplysninger. I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse og  tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på mail@annestaerk.dk.

Adresseoplysninger på klinikken:

Psykolog Anne Stærk Dickenson                       

Rugbjergvej 20

8260 Viby J

Danmark

Dato: 01.10.2018

COOKIES

Hvad er cookies? 

En cookie er en lille datafil, som websites gemmer på brugerens computer for at kunne genkende computeren. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af websitet. 

En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

 

Hvad bruger vi cookies til? 

Jeg bruger cookies til at indsamle oplysninger om: 

·      Hvor ofte du besøger hjemmesiden 

·      Kommer du til hjemmesiden fra et link eller en søgning

·      Hvor længe du er på hjemmesiden pr besøg

·      Hvilke sider på hjemmeside, har du besøgt 

·      Hvilken browser type og version, du bruger

·      Hvilken skærmopløsning, du har 

·      Hvilken devices du bruger til at se hjemmesiden, eks. PC eller smartphone

·      Hvilken landsdel eller by du befinder dig i

·      Hvor mange klik vores SEO-optimering genererer

I perioder, og kun når det skønnes relevant, bruger jeg også cookies til at målrette annoncer til dig på andre platforme såsom Facebook og Instagram.

Der gemmes ingen personlige oplysninger. Dit besøg på hjemmesiden bliver kun registreret med et fortløbende nummer i systemet.

Formålet med brugen af cookies er at jeg gerne vil gøre min hjemmeside mere brugervenlig og rette eventuelle uhensigtsmæssigheder.  

Sådan sletter du cookies og afviser dem fremover

Jeg håber, at du vil tillade de cookies, jeg sætter, da de hjælper mig med at forbedre websitet. Ønsker du alligevel ikke at modtage cookies fra dette website, skal du under internetindstillinger i din browser vælge avancerede cookie indstillinger og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra. 
 

Hvordan fjerner eller undgår du cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-udstyr.
Hvis du bruger almindelig PC, kan du slette cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]


Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis bruger en MAC, så kan du - alt efter hvilken browser du bruger - benytte dig af disse fremgangsmåder:

Firefox
For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> fjerne individuelle cookies eller rydde din historik.

For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> i rullemenuen under historik vælge “bruge tilpassede indstillinger for historik” -> sætte flueben i “Brug altid privat Browsing-tilstand” og fjern fluebenet i “Accepter cookies fra sider”.

Internet Explorer
For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Fanen Generelt -> Tryk på knappen Slet -> Cookies-> Slet.

For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Beskyttelse af personlige oplysninger -> Tag slideren og ryk den i top. Så blokerer du for alle cookies. -> Klik OK.

 

Google Chrome
For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Værktøjer -> Slet browsingdata -> Slet cookies og andre webstedsdata -> Ryd browsingdata.

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Vis avancerede indstillinger -> Indstillinger for indhold -> Klik på “Bloker altid websites for at lagre data” og sæt flueben i “Bloker tredjepartscookies og websitedata” -> Ok

 

Safari
For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Tryk på knappen “Vis cookies”. Her kan du enten slette cookies fra et enkelt domæne eller fjerne alle cookies.

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Under “Accepter cookies” skal du vælge “aldrig”.

 

Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der placeres på brugerens it-udstyr. Denne information skal stemme overens med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

"Negative følelser kan være så vanedannede,at vi let glemmer at gøre noget ved dem" 

"Det er ikke altid let

- men det er altid muligt"

bottom of page