MIN TILGANG TIL PSYKOLOGIEN

Det er vigtigt for mig, at psykologi ikke bliver højtravende, men at den bliver omsat til brugbar og konkret viden, som du kan bruge til at skabe forandringer med i din hverdag. Noget af det, som psykologien kan, er nemlig, at den kan hjælpe os med at forstå os selv og andre bedre - og når vi kan det, så får vi også et godt afsæt til at kunne handle mere i overensstemmelse med det, som er vigtigt for os i vores liv.

Rent formelt er jeg autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og er underlagt de fælles nordiske regler om etik og tavshedspligt.

 

- Certificeret som træner i biofeedback v/ HeartMath Institute, Californien. 2019

- Færdiggjort EMDR-uddannelsen.2018  

- Certificeret i biofeedback v/ HeartMath Institute, Californien.2017.

- Godkendt specialist i psykoterapi (voksne) efter Dansk Psykolog Forenings retningslinjer. 2017.

- Autoriseret ved Psykolognævnet. 2009. 

- Cand.psych. på Psykologisk Institut, Århus Universitet. 2007. 

UDDANNELSE

"Negative følelser kan være så vanedannede,at vi let glemmer at gøre noget ved dem" 

ARBEJDSLIV

​​- Privat praktiserende psykolog siden 2009. Geografisk placeret i Viby J.  

- Ansat som psykolog i CEKTOS, hvor jeg arbejder ud fra en metakognitiv tilgang. 2019-

- Psykolog på Rådgivningscentret, Århus Kommune, hvor jeg arbejder med børn og familier, som er berørt af seksuelle overgreb, vold i nære relationer eller har andre svære livssituationer. Som en del af mit arbejde på Rådgivningscenteret arbejder jeg som VISO-konsulent. 2013-2019. 

- Psykolog og projektleder for et projekt om uledsagede flygtningebørn i Familieafdelingen i Rudersdal  Kommune. 2010 - 2013. 

- Psykolog på gruppeforløb for unge, der er vokset op med forældre med alkoholproblemer. TUBA,  København. 2011 - 2012. 

- Privat praktiserende psykolog på fuld tid i klinik på Østerbro. 2008-2009.

- Ansat som psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Ballerup Kommune. 2007-2008.

- Ansat som cand. psych. med ansvar for et forskningsprojekt om spontane erindringer og  fremtidsforestillinger for professor Dorthe Berntsen, Psykologisk Institut, Århus Universitet. 2007-2007. 

Se min profil på LinkedIn

"Det er ikke altid let

- men det er altid muligt"

PUBLIKATIONER

​​​​- Medforfatter til artiklen “Vejen til et nyt liv” i Psykolog Nyt 17-2012   http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/17678.pdf 

- Andenforfatter på forskningsartikelen: “Involuntary (Spontaneous) Mental Time Travel into the Past and   Future”, der blev publiceret i det internationale tidsskrift Consciousness and Cognition.
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053810008000329

- Førsteforfatter på artiklen ”Eftervirkninger af tsunamien” i Psykolog Nyt 17 – 2006.   http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/14337.pdf

Psykolog Anne Stærk Dickenson         Rugbjergvej 20, Viby J          mail@annestaerk.dk         51346664