top of page

OM MIG

Jeg er psykolog. Men jeg er også meget mere end det - og allermest er jeg bare menneske, ligesom dig.  

Jeg er derfor også optaget af de mekanismer, som gør sig gældende for alle mennesker. Det er jeg, fordi rigtig mange af os går rundt og tror, at det vi bøvler med er noget særligt for netop os - og at det er os der er forkerte, fordi vi har det sådan. 


Det kan have stor betydning for os at opdage, at vi er helt okay og ligesom alle andre. Også selvom det ikke altid føles sådan.

DIT SIND REGULERER SIG SELV

Det er metakognitiv terapi og forståelsen af de tre principper, som danner rammen for min tilgang til psykologien. Det er en tilgang til livet og sindet, som giver utrolig meget mening for mig - aldrig har jeg før oplevet noget, der har været så værdifuldt, hverken som privatperson eller som psykolog. Helt grundlæggende er antagelsen, at vores sind er selvregulerende - det betyder, at hvis vi ikke hele tiden holder fast i negative tanker og følelser ved at tænke mere over det, så vil vores tanker automatisk falde til ro. Og vi vil få det bedre.  

Jeg har efterhånden talt med mange klienter, der har erfaret, hvordan løsningen for at få det bedre var at gøre mindre med vores tanker og lade roen komme af sig selv. Det lyder paradoksalt - men i det øjeblik vi erfarer, at det er sådan sindet virker, så er det befriende. At lade tanker og følelser være er ikke det samme som at være passiv. Det handler om at handle fra et sted, hvor du er i ro og ved, hvad der er rigtigt at gøre.

INDDRAG FEEDBACK FRA DIT HJERTE

​En anden vigtig del af min behandling og tilgang til psykologien er inddragelse af kroppen. Her er jeg særlig inspireret af biofeedback, hvor jeg arbejder med vores hjerterytme - og hvordan det at få hjertet til at slå roligt og harmonisk har stor betydning for vores mentale og følelsesmæssige overskud. Det er en konkret og videnskabelig baseret metode til at finde tilbage til en kropslig og mental ro. 

Sidder%2520uden%2520sensor%252C%2520uden

AUTORISERET PSYKOLOG

 

Rent formelt er jeg autoriseret psykolog og godkendt specialist i psykoterapi. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og er underlagt de fælles nordiske regler om etik og tavshedspligt.

UDDANNELSE

MCT-I certificeret i metakognitiv terapi v/Adrian Wells og Hans Nordahl

2021  

Uddannet i De tre Principper (3P-praktitioner) v/ Natasha Swedloff 

2021  

Certificeret som træner i biofeedback v/ HeartMath Instituttet, Californien.

2019

Færdiggjort EMDR-uddannelsen.

2018

Certificeret i biofeedback v/ HeartMath Instituttet, Californien.

2017

Godkendt specialist i psykoterapi (voksne) efter Dansk Psykolog Forenings retningslinjer.

2017

Autoriseret psykolog ved Psykolognævnet.

2009

Psykolog (Cand.psych.) på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

2007

ARBEJDSLIV

PUBLIKATIONER OG ARTIKLER

Privatpraktiserende psykolog 

Geografisk placeret i Viby J.

Ansat som psykolog i CEKTOS, hvor jeg arbejdede ud fra en metakognitiv tilgang.

2019 -2021

Psykolog på Rådgivningscentret, Århus Kommune, hvor jeg arbejder med børn og familier, som er berørt af seksuelle overgreb, vold i nære relationer eller har andre svære livssituationer. Som en del af mit arbejde på Rådgivningscenteret arbejder jeg som VISO -konsulent. 2013-2019.

Psykolog og projektleder for et projekt om uledsagede flygtningebørn i Familieafdelingen i Rudersdal Kommune. 2010-2013.

Privatpraktiserende psykolog på fuld tid i klinik på Østerbro. 2008-2009.

Psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Ballerup Kommune. 2007-2008.

Cand. psych. med ansvar for et forskningsprojekt om spontane erindringer og fremtids-forestillinger for professor Dorthe Berntsen, Psykologisk Institut, Århus Universitet. 2007.

Linkedin - Anne Stærk Dickenson.jpg

Få ny energi fra inderst til yderst

Publiceret i Alt for damerne 2007

Læs her

Medforfatter til artiklen “Vejen til et nyt liv”

Psykolog Nyt 17 - 2012 

Læs her

Andenforfatter på forskningsartiklen “Involuntary (Spontaneous) Mental Time Travel into the Past and Future”

Publiceret i det internationale tidsskrift Consciousness and Cognition

Læs her

Førsteforfatter på artiklen ”Eftervirkninger af tsunamien”

Psykolog Nyt 17 - 2006

Læs her

bottom of page