top of page

2 DAGES KURSUS FOR PROFESSIONELLE

​HVEM ER KURSET RELEVANT FOR?

Kurset er målrettet professionelle, der ønsker at inddrage kroppen mere i deres arbejde. Fokus er på, hvordan fysiologien og psykologien påvirker hinanden, og hvordan du kan udnytte det aktivt i dit arbejde. 

HVAD FÅR DU?

Kurset tager udgangspunkt i den forskning og kliniske praksis, som er udviklet af HeartMath Instituttet i Californien, USA. 


I mange år har vi tænkt på hjernen som den, der bestemmer, ligesom vi har forsøgt at skabe forandringer igennem vores tanker. Biofeedback er en botttom up tankegang, der vender det hele på hovedet: Her er fokus på, hvordan du ved at få din hjerterytme i ro kan bringe din krop ind i en bestemt fysiologisk tilstand (kaldet at være kohærent). Det er en målbar tilstand, hvor dit nervesystem er i balance. Du får feedback fra din hjerterytme via en sensor på øret, sådan at du kan se effekten og visuelt følge med på din telefon. 

Forskning viser, at denne fysiologiske tilstand øger din mentale præstationsevne, samt din evne til at regulere følelser.

På kurset bliver du introduceret til teorien og forskningen bag anvendelsen af biofeedback, ligesom du låner sensor, så du på dagene også får konkret erfaring med, hvordan sensor og app virker. Dagene er tilrettelagt som en kombination af teori og øvelser, sådan at du efter kurset både har viden om, men også konkret erfaring med, hvordan du efterfølgende kan anvende biofeedback både i dit eget liv og i dit arbejde. 

Formålet med kurset er at du forstår teorien bag og får praktisk erfaring, sådan at du med det samme efter kurset kan begynde at integrere biofeedback med dine klienter. Der er mulighed for oprettelse af supervisionsgrupper efter kurset alt efter ønsker og behov.

Illustration 2 JPEG lille.jpg

HVAD KAN DU BRUGE BIOFEEDBACK TIL?

 

Biofeedback er en unik mulighed, hvor du via en sensor kan få indsigt i og feedback fra kroppen.  

 • Brug de første 5 minutter af samtalen på, at få din klients nervesystem er i balance. Det skaber et andet afsæt for den efterfølgende behandling

 • Den visuelle feedback gør sammenhængen mellem tanker, følelser og krop mere synlig og konkret. Du kan sammen med din klient følge med og se på resultaterne, hvordan det er muligt at få kroppen i ro.   

 • Brug biofeedback til dig selv, så du før, mellem eller efter dine samtaler kan "re-sette" dit nervesystem og finde tilbage til roen.

 

 • Brug biofeedback til de klienter, der har gavn af at få deres krop og nervesystem mere i balance i løbet af ugen. 

”Anne er en kompetent formidler af den komplekse og spændende forbindelse, der er imellem vores hjerterytme og vores psykiske trivsel”

Citat psykolog efter deltagelse

PROGRAM DAG 1​

 • Formidling af relevant psykologisk og fysiologisk viden

- Hvorfor er vores hjerterytme vigtig?

- Hjerterytmens betydning for vores tanker og følelser

- Kommunikationen mellem vores hjerte og hjerne

- Kohærens som vigtig fysiologisk tilstand

- Hvad måler vi på i biofeedback (introduktion til HRV)

- Træning af konkrete teknikker

 • Løbende formidling af forskningen bag biofeedback

 • Træning i egen brug af sensor og app

PROGRAM DAG 2​

 

 • Opsamling på erfaringer fra dagen før

 

 • Formidling af relevant psykologisk og fysiologisk viden

- Hjertets elektromagnetiske felt: Hvordan påvirker vi hinanden?

- Hvilken betydning har vores eget nervesystem?

- Introduktion til yderligere teknikker

 

 • Træning i at bruge biofeedback med klienter

 • Afslutning og opsamling på, hvordan biofeedback kan integreres i din arbejde fremover

                                                                                       

HVEM ER JEG?

 

Jeg er uddannet psykolog ved Aarhus Universitet i 2007. Derudover er jeg certificeret fra HeartMath Instituttet i USA, hvor jeg både er uddannet i forhold til egen klinisk praksis, samt i at undervise og supervisere andre i brugen af biofeedback. 

PRAKTISK OM KURSET

 

Datoer: 

Mandag d. 30. oktober kl. 10-16

Tirsdag d. 31. oktober kl. 9-15 

Sted: 

Ryesgade 29, 3. tv., 8000 Aarhus C 

Pris: 

4000 kr, excl. moms

Prisen inkluderer forplejning begge dage. 

Deltagere: Max 10 personer

Tilmelding og betaling:

Du tilmelder dig ved at kontakte mig på: 

51346664 eller mail@annestaerk.dk 

"Anne bruger et let-forståeligt sprog og kan omsætte teorien til brugbar hverdagspraksis. Oveni skaber hun en rummelig atmosfære, som giver lyst til dialog og mod til at stille undrende spørgsmål".

Citat psykolog efter deltagelse

VIL DU HØRE MERE?

 

Send mig dit telefonnummer, så ringer jeg dig op, så du kan finde ud af om kurset er noget for dig.

bottom of page