Opstartspakke i biofeedback - professionelle

OBS! Produkter sendes ikke afsted i juli måned. Såfremt du køber et fysisk produkt, vil det først blive afsendt i starten af august. 

 

Sådan inddrager du let kroppen i din behandling

 

I denne opstartspakke i biofeedback får du:

- En Inner Balance Sensor

- Tre individuelle sessioner (fysiske eller online).

- Min bog TRÆK VEJRET

 

Biofeedback er et enkelt redskab, hvor du kan få indsigt i din egen eller klienternes fysiologiske tilstand. Du får øjeblikkelig feedback fra en sensor på, hvornår klientens hjerterytme er harmonisk og deres nervesystem er i balance. Det er med at skabe et bedre udgangspunkt for behandlingen, ligesom den visuelle feedback giver dig og klienten en god muligt for at forstå og tale om den tætte sammenhæng mellem krop, tanker og følelser. 

 

Du kan bruge biofeedback de første 5 minutter af samtalen til at skabe det bedste afsæt for behandlingen eller du kan integrere metoden mere i din behandling. Du kan også bruge metoden til dig selv mellem sessioner eller efter en svær samtale, sådan at du kan sikre dig at dit eget nervesystem er i balance og at du selv er mere i ro. 

 

Inner Balance Sensor: Hjælper dig på rette vej

Sensoren giver dig dermed en unik mulighed for at få feedback på, hvordan kroppen rent faktisk har det.  Sensoren måler på afstanden mellem dine hjerteslag, hvilket kan give dig indsigt i, hvorvidt din krop er i en optimal tilstand, som er kendetegnet ved at din hjerterytme er harmonisk og at dit nervesystem er i balance. Vi laver nogle øvelser, hvor du igennem sensoren kan følge din hjerterytme, sådan at du kan se effekten af øvelserne og få feedback på, om du er på rette vej. 

 

Tre individuelle sessioner (fysisk eller online)

I de tre sessioner hjælper jeg dig godt i gang med at bruge din Inner Balance Sensor. Vi starter med en generel introduktion, sådan at du i første omgang bliver tryg ved at bruge sensoren selv.  Derefter overfører vi dine erfaringer, sådan at du kan begynde at lave øvelserne og bruge sensoren sammen med dine klienter. 

Vi snakker om sammenhængen mellem en harmonisk hjerterytme og vores fysiske og psykiske trivsel. Fokus er hele tiden på, hvordan du selv kan videreformidle pointerne til dine klienter, så det giver mening for både dig og dem. 

 

Min bog: TRÆK VEJRET og skab mental & kropslig ro

I min bog bliver du indtroduceret til biofeedback og teorien bag på en let og tilgængelig måde. Den er et godt suplement til sessionerne, sådan at du kan læse mere, hvis du får tid og lyst. 

Opstartspakke i biofeedback - professionelle

kr 3.900,00Pris