ØVELSE: FRA KAOS TIL HARMONI

ALLE ØVELSER

Vidste du, at der går flere signaler fra dit hjerte til din hjerne end omvendt? Det betyder, at du ved at påvirke dit hjerte, kan påvirke hvilke signaler der sendes til din hjerne og resten af din krop. 

Denne øvelse har til formål at ændre din hjerterytme fra at være kaotisk til at være rolig og harmonisk.

En harmonisk hjerterytme er forbundet med med øget mentalt præstation og bedre følelsesmæssig balance. Det er tilstand, hvor du både er tunet ind på verden og samtidig er i ro.

Det er en anden tilstand end at være afslappet. Netop fordi du er fokuseret og rolig på samme tid. 

Du kan ændre din hjerterytme på 6 vejrtrækninger. Det tager 1 minut og det er målbart!

Men hvis du gerne vil opleve den følelsesmæssige ro som et fysiologisk skift kan give dig, så kan det være nødvendigt at være i den kohærente tilstand i 5 minutter eller mere. 

Skift ​fra kaos til kohærens 

 

  1. Træk vejret langsomt ind gennem næsen.  

  2. Pust vejret langsomt ud gennem næsen.

  3. Forsøg at gøre dine ind- og udåndinger omtrent lige lange

  4. Forestil dig nu, hvordan du trækker vejret gennem dit hjerte. Du kan skabe et mentalt billede af, hvordan vejtrækningen strømmer ind og ud gennem dit hjerte. 

  5. Fortsæt den rolige, langsomme vejrtrækning, mens du forestiller dig, hvordan du fylder sig selv og din krop op med en ro, som du kan tage med ud i verden efter øvelsen. 

Husk, at du kan bruge musikken her på siden under øvelsen.

Resultaterne kan både mærkes og måles!

Du kan ved hjælp af en sensor på dit øre få feedback på, hvordan dit hjerte slår. På den måde kan du se resultaterne på din telefon og bruge kroppens feedback til at få indsigt i, om øvelserne har den effekt, som du ønsker.

Inner Balance

Den (efter min mening) mest brugervenlige app er Inner Balance. Den er overskuelig og giver et godt overblik over din hjerterytme her og nu, samt din udvikling over tid.

For at du kan anvende app'en kræver det, at du har en sensor, som du kan koble til din telefon.  

Du kan læse mere om sensoren her

Øvelserne kan laves uden en sensor

Du kan også lave øvelserne uden sensor. De er virkningsfulde uanset om du måler på effekten eller ej.

 

Du kan prøve at lægge mærke til kroppens signaler før/efter, at du laver øvelserne og på den måde selv få erfaring med effekten.

Forskningen bag

Et studie fra 2019 undersøgte forskellen mellem at slappe af og have en kohærent hjerterytme.

Forsøgsdeltagerne blev opdelt i to grupper.

Den ene gruppe skulle bruge to minutter på at slappe af, mens den anden gruppe skulle bruge to minutter på at trække vejret roligt og langsomt, så deres hjerterytme blev kohærent. Begge grupper skulle efterfølgende gennemføre en multiple choice test.

Resultaterne viste, at gruppen, der var blevet kohærente, klarede sig bedre på testen end gruppen, der havde brugt de to minutter på at slappe af. 

To minutter med fokus på vejrtrækning og hjerterytme var nok til påvirke både den mentale præstation, mens ren afslapning ikke havde samme effekt.

Du kan finde artiklen her.

Beroligende musik til øvelsen

Afspil musikken, når du er klar til at lave øvelsen.

Snowflake
00:00 / 03:02

Psykolog Anne Stærk Dickenson         Rugbjergvej 20, Viby J          mail@annestaerk.dk         51346664