ØVELSE: FRA KAOS TIL KOHÆRENS

ALLE ØVELSER

Vidste du, at der går flere signaler fra dit hjerte til din hjerne end omvendt? Det betyder, at du ved at påvirke dit hjerte, kan påvirke hvilke signaler der sendes til din hjerne og resten af din krop. 

Denne øvelse har til formål at ændre din hjerterytme fra at være kaotisk til at være kohærent. Hjertekohærens er forbundet med med øget mentalt præstation og bedre følelsesmæssig balance

- og det er rent faktisk en anden fysiologisk tilstand end afslapning. 

Det tager kun 6 vejrtrækninger at ændre din hjerterytme fra kaotisk til kohærent - eller 1 minut. Det er målbart!

Men hvis du gerne vil opleve den følelsesmæssige ro som et fysiologisk skift kan give dig, så kan det være nødvendigt at være i hjertekohærens i 5 minutter. 

Skift ​fra kaos til kohærens på 1 minut

 

  1. Træk vejret langsomt ind gennem næsen.  

  2. Pust vejret langsomt ud gennem næsen.

  3. Forsøg at gøre dine ind- og udåndinger omtrent lige lange

  4. Forestil dig nu, hvordan du trækker vejret gennem dit hjerte. Du kan skabe et mentalt billede af, hvordan vejtrækningen strømmer ind og ud gennem dit hjerte. 

  5. Fortsæt den rolige, langsomme vejrtrækning, mens du forestiller dig, hvordan du tager følelsen af ro med dig ud i verden bagefter. 

Husk, at du kan bruge musikken her på siden under øvelsen.

Forskningen bag

Et studie fra 2019 undersøgte forskellen mellem at slappe af og have en kohærent hjerterytme.

Forsøgsdeltagerne blev opdelt i to grupper.

Den ene gruppeskulle bruge to minutter på at slappe af før en multiple choice test, men den anden gruppe skulle bruge de to minutter på at trække vejret roligt og langsomt, så deres hjerterytme blev kohærent. Begge grupper gennemførte en multiple choice test og vurderede efterfølgende, hvor stressende de have oplevet testen.

Resultaterne viste, at gruppen, der ved hjælp vejrtrækningen havde været i en fysiologisk tilstand af kohærens, klarede sig bedre på den efterfølgende mutiple choice test og havde mindre selvoplevet stress end de personer, der havde brugt de to minutter på at slappe af. 

Resultaterne viste, at to minutter med fokus på vejrtrækning og hjerterytme var nok til påvirke både den mentale præstation og oplevelsen af stress. Og at afslapning ikke har samme effekt.

Du kan finde artiklen her.

Beroligende musik til øvelsen

Afspil musikken, når du er klar til at lave øvelsen.

Snowflake
00:00 / 03:02

Resultaterne kan både mærkes og måles!

Du kan ved hjælp af en sensor på din finger få feedback på, hvordan dit hjerte slår. På den måde kan du se resultaterne på din telefon og bruge kroppens feedback til at vide, om øvelserne har den effekt, som du ønsker.

Følg dine resultater med en App, som måler din hjerterytme:

BreatheSync

Du kan hente app'en BreatheSync på din telefon, hvis du gerne vil måle effekten af øvelsen. Her bruger du kameraet på din telefon til at få målt din hjerterytme. Du kan ikke se kurven, men app'en giver dig et tal fra 0-100, der indikerer hvor kohærent dit hjerte slog. 

Heart Rate + Coherence Pro

Du hente app'en Heart Rate + Coherence Pro. Her bruger du også kameraet til selve målingen. Via denne app kan du få information omkring mønsteret i din hjerterytme og se, hvorvidt grafen på din hjerterytme går fra at kaotisk til at være kohærent.  

Inner Balance

Den - efter min mening - mest brugervenlige app er Inner Balance. Den er overskuelig og giver et godt overblik over din hjerterytme her og nu. samt din udvikling over tid. Inner Balance bruger en sensor til at indhente data fra din krop. Data er derfor mere pålidelige. Denne løsning er derfor også den dyreste.

Du kan købe en sensor i webshopppen

Øvelserne kan laves uden en sensor

Du kan også lave øvelserne uden sensor. De er virkningsfulde uanset om du måler på effekten eller ej. Du kan prøve at lægge mærke til kroppens signaler før/efter, at du laver øvelserne og på den måde selv få erfaring med følelsen af at have en kaotisk eller kohærent hjerterytme.

Psykolog Anne Stærk Dickenson         Rugbjergvej 20, Viby J          mail@annestaerk.dk         51346664